FORÆLDREARBEJDSGRUPPERDer er nedsat en række arbejdsgrupper under bestyrelsen, som består af forældre på skolen. Disse grupper tager sig af forskellige opgaver som f.eks. planlægger sponsorcykelløbet, bankospil, hjæler til ved forskelllige arrangementer m.m.
 
Hvert arbejdegruppe har en tovholder, der er ansvarlig for gruppen, og denne refererer til bestyrelsen ved behov via kontaktperson Vibe Petersen.
 
Der opfordres til at samtlige forældre tilkendegiver, hvordan de kan være med til at udvikle skolen. Vi kører med mottoet: ”Det bedste, dit barn kan have med i skole, er din interesse”.
 
 
Hvorfor melde sig til en arbejdsgruppe:
 
Fordi du:
 
 
 
Hvad arrangede vi sidste år:
 
 
 
Tovholdere for forældrearbejdsgrupperne
 
 
Listen over arbejdsgrupperne, deres tovholder og medlemmer opdateres årligt.
 
 
Yderligere information
 
Kontakt Vibe Petersen på tlf. 61703936 eller på mail: vibepetersen@mail.dk