SUPERBRUGERE I SKOLEINTRA


 
 
Som noget nyt har vi fået superbrugere i Skoleintra, -forældre, som har styr over Skoleintra, og vil hjælpe andre forældre, hvis de har problemer hermed. Der vil på hvert forældremøde i begyndelsen af skoleåret blive valgt en forældre pr. klasse.
 
Har man brug for hjælp til Skoleintra, så kan enten superbrugeren fra ens barns klasse kontaktes eller en af de andre superbrugere. Mailadressen til disse findes via mailsystemet (beskedsystemet) på Intra alternativt kan telefonnummer til disse findes i Skolehåndbogen.
 
 
Superbrugere skoleår 2014/15
 
0.-1. klasse: Jesper Høegh-Hansen (far til Simon).
2.-3. klasse: Bente Brunke (mor til Rosa B).
4.-5. klasse:
6.-7. klasse: Søren Wilhjelm (far til Alvilda).
8.-9. klasse: